خرید
8,500 تومان

پروژه محاسبه معدل و مرتب کردن معدل ها از csv در پایتون